/
  • Houd uw bedrijf eens tegen het digitale licht!

  • Inleiding

   Cyberscan voor Midden- en Kleinbedrijf: In een halve dag maken IT-studenten een ‘foto’ van de digitale veiligheid van uw bedrijf.

   Hoe werkt het?

   Studenten van Gilde-opleidingen of van het Vista-college (vh. Leeuwenborgh en Arcus) komen naar uw bedrijf en maken aan de hand van een checklist een basis-inventarisatie van de digitale veiligheid van uw bedrijf. Ze nemen samen met u en /of uw medewerkers de checklist door en inventariseren een aantal beveiligingsinstellingen van uw netwerk. De studenten doen geen aanpassingen!


   De afspraken worden vooraf in een overeenkomst vastgelegd, daarin tekenen U, de student en het ECCW ook voor geheimhouding van de gegevens. Aan het eind van de scan krijgt u direct de rapportage waarin wordt aangegeven wat u wel geregeld hebt en waar u aandacht aan moet besteden.

   De checklist is ontwikkeld door de vakdocenten van het ROC Vista College, het ROC de Friesche Poort en een cybersecuritybedrijf (https://www.cybersecurit.nl). Als de studenten bij u aan het werk zijn dan kunnen ze contact zoeken met hun docenten en zo nodig specialisten van deze bedrijven als dat nodig mocht zijn.

   Hoeveel tijd kost het?

    

   De scan wordt in ongeveer een halve dag tijd uitgevoerd voor een klein MKB-bedrijf (minder dan 20 medewerkers). De studenten hebben in die tijd drie gesprekken met u of iemand uit uw bedrijf:

   • een intake waarna ze aan het werk gaan,
   • een tussengesprek om aanvullende vragen te kunnen stellen,
   • een rapportagegesprek.

   Afhankelijk van het bedrijf bepalen we van te voren met wie de gesprekken plaats vinden. Een gesprek met de ondernemer zelf is in elk geval onderdeel van de scan. Voor een eenmansbedrijf is de tijd 1,5-2 uur maar dan dient u gedurende deze tijd beschikbaar te zijn.

   Wat kost het?

   Voor de scan hanteren we het pay-what-you-want principe. in principe kost de uitvoering van de scan € 100,=. U bepaalt echter zelf achteraf of u het dat ook waard vind en wat u wilt betalen.Op deze manier willen we de drempel zo laag mogelijk houden. De € 100,= brengen we wel in rekening als blijkt dat de studenten bij u aankomen en de mensen die ze nodig hebben toch niet beschikbaar zijn waardoor ze de scan niet kunnen uitvoeren.

   En wat doe ik met het advies?

   Aan de hand van het advies kunt u gericht met uw eigen IT-partner in gesprek, u kunt een gespecialiseerd bedrijf raadplegen of, als u een uitgebreider onderzoek wilt laten doen, kunt u een stage-opdracht uitzetten bij studenten van het ROC of HS Zuyd.

   Hoe kunt u intekenen?

   De scan wordt uitgevoerd door 2e en 3e jaars studenten. De scans worden in overleg met u ingepland en worden in oktober uitgevoerd. Bij veel belangstelling wordt de periode verder uitgebreid. U kunt hieronder uw belangstelling doorgeven of neemt direct contact op met Jeroen Duijsens (duijsens@eccw.nl) of met Erik van der Heijden (e.vanderheijden@cybersecurit.nl) of meld u aan via https://www.eccw.nl/cyberscan