/
  • Diefstal preventie

  • Inleiding
   Winkeldiefstal is een grote bron van ergernis voor winkels en haar winkelbedienden. De kosten/schade van winkeldiefstal lopen jaarlijks in de honderden miljoenen euro. Veel organisaties en instellingen maken zich sterk om winkeldiefstal waar mogelijk tegen te gaan. Daarnaast hebben confrontaties met winkeldieven grote impact op medewerkers in winkels. Door de winkelier of winkelbediende kunnen dan ook de nodige preventieve fysieke maatregelen worden genomen evenals bestaat de mogelijkheid door het aanleren van sociale vaardigheden de preventie tegen (winkel)diefstal te vergroten.

  • Doel van de training
   De deelnemer weet na deelname potentiële winkeldieven te signaleren, de dan ontstane situatie beheerst onder controle te houden en uiteindelijk die uitdagende situatie adequaat op te lossen. De deelnemers worden sociale vaardigheden aangeleerd evenals het (bewuster) waarnemen. Na de training is de deelnemer bekend met eenvoudig te nemen fysieke maatregelen als preventie op het voorkomen van winkeldiefstal.

   Inhoud
   - Vormen van winkeldiefstal
   - Gevolgen van winkeldiefstal
   - Wat doet winkeldiefstal met ons?
   - Herkennen van winkeldieven
   - Voorkomen van winkeldiefstal (sociale vaardigheden)
   - Voorkomen van winkeldiefstal (fysieke maatregelen)
   - Omgaan met verdachte situatie (potentiele winkeldief)
   - Aandachtspunten winkeldiefstal

   Bijzonderheden
   Deze training duurt een halve dag, van 09.00 tot 13.00 uur of van 13.30 tot 17.30 uur
   Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met:
   R. Wolters r.wolters@rbaroermond.nl 06-30820106