/
  • Omgaan met agressie

  • Inleiding
   Winkelmedewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met verbale agressie. Normen en waarden vervagen. Ongewenst gedrag tegen medewerkers heeft een grote impact en veroorzaakt soms vergaande consequenties. Medewerkers voelen zich daardoor minder veilig en soms zelfs bedreigd. Het gevolg daarvan is dat zij daardoor dreigen af te haken en in uiterste gevallen in de ziektewet terecht komen.

   Doel van deze training
   De deelnemer weet na deelname verschillende vormen van (verbale) agressie te onderscheiden en is zich meer bewust van zijn of haar handelen in reactie op de agressor. Na deelname voelt de medewerker zich mentaal weerbaarder en kan hij of zij in dergelijke situaties pro-actief blijven functioneren ten einde dergelijke uitdagende situaties op te kunnen lossen.

   Inhoud
   - Kennismaking
(met eventuele mogelijkheid inbreng van eigen ervaringen)
   - Wat is verbaal geweld? 

   - Wat doet verbaal geweld met ons ? 

   - Hoe ga ik om met verbaal geweld ? 

   - Communicatie als wapen tegen verbaal geweld
   - Ons gedrag op stress (ken jezelf en weet hoe je reageert) 

   - Lichaamsreactie op verbaal geweld/stress 

   - Jezelf en de situatie onder controle houden 

   - Omgaan met verbaal geweld ( stappenplan) 

   - Theorie in de praktijk (rollenspel) 


   Bijzonderheden
   Deze training duurt een halve dag, van 09.00 tot 13.00 uur of van 13.30 tot 17.30 uur
   Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met:
   R. Wolters (r.wolters@rbaroermond.nl) 06-30820106