/
  • Subsidie BBL-Opleidingen:
   Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. (subsidie tot maximaal € 2.700,-- per jaar).

   Doel
   De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.  De subsidieregeling richt zich vooral op:
   - kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
   - studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
   - wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

   Voor wie
   De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.
   Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' leest u meer over de voorwaarden.

   Online seminar
   Wilt u snel meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan het online seminar 2016 via uw pc of tablet. In 30 minuten bent u op de hoogte.